تلفن کارخانه 07137734378

تلفن همراه 09177192353

تلفن همراه 09171357542

ادرس :شهرک بزرگ صنعتی میدان چهارم "ابتکار" ابتکار شمالی سمت چپ "500"متر خیابان پردازش انتهای پردازش میدان اندیشه سمت چپ داخل بلوار خیابان 810 مجنمع صنعتی چوب فارس

تولید کننده برتر ترمووود